Notikuma izcelsme un konteksts vietējiem Vadītājiem

“Notikuma” izcelsme. Notikums – tā ir mūsdienīga pieeja Pārejas izpratnei, kura bija pareģota gandrīz visu reliģiju un kultūru senajos tekstos. Tūkstošu gadu laikā, pareģotāji un gudrie, kam bija saikne ar Universa Apziņas Lauku, zināja par laikiem, kad visa cilvēce izjutīs uz sevis Kosmiskas Apziņas iedarbību. Tas arī ir tas laiks, kad mūsu planētas un Saules … Ler mais